Skip to content

ประกาศรายชื่อ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2

พร้อมตำแหน่งต้นไม้ ประเภทของต้นไม้ ในโครงการ We Grow Together #ชวนเพื่อนปลูก The Series ครั้งที่ 2 (24 สิงหาคม 2566) โดยเรียงแต่ละคณะดังนี้